Dr. James Surachai

CCS จับคู่ CDM

ขณะนี้การเจรจา Bonn Climate Change Talks - June 2010 ภายใต้ UN ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับ CCS คือ ได้มีการนำประเด็นความเป็นไปได้ในการนำก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดักจับด้วย เทคโนโลยี CCS มาใช้กับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ความเห็นมีทั้งสนับสนุนและคัดค้าน กลุ่มประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กค้านอย่างหนักด้วยเหตุผลว่า เทคโนโลยีนี้ยังต้องพัฒนาอีก ต้นทุนสูง อาจจะเกิดการรั่วของก๊าซที่กักเก็บไว้ได้ และจะเป็นประโยชน์กับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น

เทคโนโลยียับยั้งสงครามน้ำ

"คืนนี้ไม่ได้ดูข่าวเสื้อแดงเลย" "ละครกำลังสนุกอยู่ด้วย" เสียงบ่นพึมพำของเกษตรกรสองผัวเมียที่ต้องมาอดหลับอดนอนเฝ้าที่นาในตลอดคืน แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน

เดิมที่นาติดคลองส่งน้ำจะนำน้ำเข้านาก่อน จากนั้นที่นาที่อยู่ถัดไปจะมีโอกาสนำน้ำเข้าที่นาตนเองบ้าง เป็นลำดับไปเรื่อยๆ แต่ขณะนี้น้ำจากคลองส่งน้ำไม่ได้มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือเหมือนเมื่อก่อน การแบ่งปันน้ำด้วยการจัดสรรน้ำเป็นเวลาได้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนนี้ แม้กระนั้นน้ำก็ยังไม่เพียงพอ จนเกิดปัญหาการขโมยน้ำ