วิทยาศาตร์ : Science

CCS จับคู่ CDM

ขณะนี้การเจรจา Bonn Climate Change Talks - June 2010 ภายใต้ UN ที่เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีประเด็นร้อนที่เกี่ยวข้องกับ CCS คือ ได้มีการนำประเด็นความเป็นไปได้ในการนำก๊าซเรือนกระจกที่ถูกดักจับด้วย เทคโนโลยี CCS มาใช้กับกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) ความเห็นมีทั้งสนับสนุนและคัดค้าน กลุ่มประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กค้านอย่างหนักด้วยเหตุผลว่า เทคโนโลยีนี้ยังต้องพัฒนาอีก ต้นทุนสูง อาจจะเกิดการรั่วของก๊าซที่กักเก็บไว้ได้ และจะเป็นประโยชน์กับประเทศที่พัฒนาแล้วเท่านั้น

การดูดซับความร้อนของมหาสมุทรต่อภาวะโลกร้อน

การเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเขตมหาสมุทร ที่ผ่านมาได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มทั่วโลกพยายามทำการศึกษาผลการเปลี่ยน แปลงที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรซึ่งมีความแปรปรวนของผลในแต่ละปี อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้นแสดงภาพรวมที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของมหาสมุทรไปในทิศทางเดียวกัน จากผลการศึกษาต่างๆ ของนักวิจัยหลากหลายกลุ่มที่ทำการเก็บข้อมูลยาวนานถึง 16 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ถึง ปี ค.ศ. 2008 แสดงแนวโน้มอุณหภูมิของน้ำทะเลชั้นบน (ความลึกน้อยกว่า 700 เมตร) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการสะสมความร้อนที่มากกว่าในน้ำทะเลที่ระดับความลึก 2000 เมตร

เทคโนโลยียับยั้งสงครามน้ำ

"คืนนี้ไม่ได้ดูข่าวเสื้อแดงเลย" "ละครกำลังสนุกอยู่ด้วย" เสียงบ่นพึมพำของเกษตรกรสองผัวเมียที่ต้องมาอดหลับอดนอนเฝ้าที่นาในตลอดคืน แทนที่จะได้พักผ่อนอยู่บ้านหลังจากทำงานหนักมาทั้งวัน

เดิมที่นาติดคลองส่งน้ำจะนำน้ำเข้านาก่อน จากนั้นที่นาที่อยู่ถัดไปจะมีโอกาสนำน้ำเข้าที่นาตนเองบ้าง เป็นลำดับไปเรื่อยๆ แต่ขณะนี้น้ำจากคลองส่งน้ำไม่ได้มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือเหมือนเมื่อก่อน การแบ่งปันน้ำด้วยการจัดสรรน้ำเป็นเวลาได้ถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาปัญหาเร่งด่วนนี้ แม้กระนั้นน้ำก็ยังไม่เพียงพอ จนเกิดปัญหาการขโมยน้ำ

ภาวะเครียดจากความร้อน: ขีดสูงสุดทีมนุษย์จะปรับตัวได้

การ รณรงค์ด้านโลกร้อนโดยฝ่ายต่างๆ มักจะนำเสนอคล้ายๆ กันว่าถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นถึง 6 องศาเซลเซียส ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างรุนแรงถึงขั้นหายนะแก่มนุษย์ ชาติ ในรูปของความแห้งแล้ง ระดับน้ำทะเลและภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่หลายคนคงเคยได้เห็นมาบ้างแล้วจากเอกสารหรือโปสเตอร์เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ อย่างไรก็ตามผลกระทบของอุณภูมิต่อภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนที่มีต่อ มนุษย์นั้น ก็สามารถใช้เป็นเกณฑ์ทางตรงของผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่อาจะทำให้บางคนเห็น ภาพที่เป็นรูปธรรมมากกว่าการรับรู้ผลกระทบผ่านกระบวนการในทางอ้อมต่างๆ

สดจากการเจรจารอบล่าสุด: เขาเอาไง เราเอาไง?

"Restore trust and confidence" เป็นวลีที่ได้ยินซ้ำๆ จนติดหูในการประชุม Bonn Climate Change Talks ที่เยอรมนีเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ อาจเป็นเพราะหลายฝ่ายรู้สึกผิดหวังจากผลงานที่ร่วมกันทำที่ในระหว่างการ ประชุมสุดยอดผู้นำโลกที่โคเปนเฮเกนเมื่อปลายปีที่แล้ว

การประชุมที่บอนน์ครั้งนี้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาก็เพื่อที่จะหารือกันว่าปีนี้จะทำงานอย่างไรต่อ

แน่นอนครับ เป้าหมายของการประชุมทั้งหลายในปีนี้ก็เพื่อที่จะต้องมีข้อตกลงแบบเป็นชิ้น เป็นอันในการประชุมสุดยอดรอบใหม่ที่เม็กซิโกปลายปีนี้ เดาไม่ออกเหมือนกันว่าจะได้อะไรมากแค่ไหน แต่ที่แน่ๆ เห็นสัญญาณจากเลขาธิการ United Nations Framework Convention on Climate Change คุณ Yvo de Boer ที่ได้ยื่นใบลาออกแล้ว ก็อาจจะพอเดาได้

100 วันภารกิจพิชิตขั้วโลก ล้วงความลับ"อากาศเปลี่ยน"

100 วันภารกิจพิชิตขั้วโลก ล้วงความลับ"อากาศเปลี่ยน"

26 มีนาคม 2553

ภาวะโลกร้อน : ภัยคุกคามโลกศตวรรษที่ 21

ภาวะโลกร้อน : ภัยคุกคามโลกศตวรรษที่21

25 มีนาคม 2553

ปลายยุคออร์โดวิเชียน: การเกิดแผ่นน้ำแข็งเมื่อบรรยากาศมี CO2 มาก?

ข้อโต้แย้งหนึ่งที่มีผู้หยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างแย้งต่อสาเหตุภาวะโลกร้อน เนื่องจากก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์คือ การเกิดปริมาณก๊าซคาร์บอนจำนวนมากขึ้นในยุคหลายล้านปีที่ผ่านมา หากแต่มีการเริ่มจับตัวของน้ำแข็งขึ้นที่ขั้วโลกในขณะนั้น อย่างไรก็ตามกลับไม่มีการพูดถึงความรุนแรงของแสงอาทิตย์ในยุคดังกล่าวที่ น้อยกว่าในปัจจุบัน ซึ่งทั้งอิทธิพลจากแสงอาทิตย์และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างก็มีความสัมพันธ์ ต่อสภาวะอากาศของโลก1

ยุคออร์โดวิเชียน หรือเมื่อประมาณ 444 ล้านปีมาแล้ว เป็นยุคหนึ่งที่ยังคงเป็นปริศนาให้โต้แย้งอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีความเชื่อว่า ในขณะนั้นมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมากในบรรยากาศ ประมาณ 5600 พีพีเอ็ม ซึ่งนับว่าสูงมากเมื่อเทียบกับระดับก๊าซคาร์อนไดออกไซด์ในปัจจุบันที่มี ประมาณ 389 พีพีเอ็ม อย่างไรก็ตามในตอนปลายยุคออร์โดวิเชียนแผ่นน้ำแข็งได้แผ่ขยายปกคลุมโลกเป็น บริเวณกว้างและเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ทะเลจำนวนมาก เป็นประวัติการณ์ น้ำแข็งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในขณะที่โลกมีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สูงมากในยุคนั้น จากข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าในปัจจุบันทำให้เราได้ทราบว่า แท้จริงแล้วระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในตอนปลายยุคออร์โดวิเชียนไม่ได้สูง มากอย่างที่ได้ประเมินไว้แต่ต้น

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนระวังพายุฤดูร้อน

16 มีนาคม 2553

จุดเปลี่ยนวันเวลา-ฤดูกาล?!!

รอบรู้ปรากฏการณ์ 'แกนโลก'

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2553 เวลา 0:00 น

จุดเปลี่ยนวันเวลา-ฤดูกาล?!!

นับเป็นวิกฤติการณ์ครั้งแรกของโลกที่เกิดโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวรุนแรงสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดต่อกันถึงสองครั้งสองคราทั้งที่ประเทศเฮติและชิลี โดยเฉพาะสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ชิลีที่มีกระแสข่าวชี้ว่าทำให้แกนโลกเอียง เปลี่ยนแปลง 2.7 มิลลิ   อาร์ควินาที หรือประมาณ 8 เซนติเมตร และยังทำให้เวลาสั้นลง 1.26 ไมโครวินาทีด้วย ซึ่งหลายคนอาจตื่นกลัวว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลให้เกิด โลกร้อน ได้ในอนาคตอันใกล้นี้!!