ภาคเกษตร : Agriculture

บริหารวัตถุดิบ "ไบโอดีเซล" ผุดสวนปาล์มกลางทุ่งรังสิต

กรุงเทพธุรกิจ

ราคา น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ผลักดันให้พลังงานทดแทนกำลังจะกลายเป็นพระเอก หากสามารถผ่าทางตันในเรื่องวัตถุดิบได้ โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน ที่นำมาเป็นส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล

กรุงเทพ ธุรกิจ ออนไลน์ :   จึงเกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) และกระทรวงพลังงาน ในการแปลงพื้นที่สวนส้มรกร้างหลายหมื่นไร่ บริเวณรังสิตคลอง 8-13 เนรมิตสวนปาล์มไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ ก่อนจะเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 

 

"กรมทรัพยากรน้ำ"ชี้ 32 เมืองเสี่ยงน้ำท่วม

มติชน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11024

"กรมทรัพยากรน้ำ"ชี้ 32 เมืองเสี่ยงน้ำท่วม

นาย ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงการติดตั้งระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำ ใน เขตพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีหมู่บ้านเสี่ยงจำนวน 2,370 หมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือว่าติดตั้งระบบเตือนภัยแล้วเสร็จ 590 หมู่บ้าน โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถวัดปริมาณน้ำฝนและเตือนภัยได้ทุก 15 นาทีหากพบมีน้ำฝนเกิน 100 มิลลิเมตรขึ้นไป โดยเครือข่ายจะแจ้งเตือนให้กับชาวบ้านทันที ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าชาวบ้านมีความเข้าใจได้ดี ปี 2551 กำลังติดตั้งเพิ่มเติมอีก 60 หมู่บ้าน นอกจากนี้ทางกรมยังเตรียมจะจัดหาเครื่องมือวัดความชื้นในดินติดตั้งในหมู่ บ้านเหล่านี้ควบคู่กับระบบเตือนภัย

ที่ดินราคาพุ่งแห่ซื้อปลูกพืชพลังงาน-เก็งกำไร

ประชาชาติธุรกิจ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

ที่ดินราคาพุ่งแห่ซื้อปลูกพืชพลังงาน-เก็งกำไร

สบ ช่องพิษดอกเบี้ยต่ำ ราคาพืชเกษตรพุ่ง คนแห่ช็อปที่ดินทั่วประเทศหวังเก็งกำไร ลงทุนปลูกพืชพลังงาน ดันราคาที่นา สวนปาล์ม ยางพารา พุ่งทะลุ ไร่ละ 1-2 แสน จับตาทุนยักษ์บุกอีสาน-เหนือ แห่ กว้านซื้อที่ดินปั้นโครงการครัวโลก ที่ดินโคราชเผยกลุ่ม คนเมือง คนกรุงเทพฯ หนีความแออัด พาเหรดซื้อที่ดินอำเภอปากช่อง วังน้ำเขียว สร้างบ้านหลังที่สอง ราคา ไร่ละ 70,000-1 ล้านบาท

ไทยขาดน้ำ4พันล้านลบ.ม.

มติชน 

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ รองปลัด ทส. กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในประเทศไทย ในงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง บทบาทสถาบันอุดมศึกษากับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ว่า ด้านการเกษตรใช้น้ำมากที่สุด รองลงมาคือใช้น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ปัจจุบันเกิดการขาดแคลนน้ำทั้งประเทศรวม 4,762 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ด้านการเกษตรขาดแคลนน้ำถึง 4,691 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ร้อยละ 99 ของการขาดแคลนน้ำทั้งประเทศ ปริมาณการขาดแคลนน้ำมากที่สุดเกิดขึ้นในกลุ่มลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลางมี ค่า 2,576 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เมื่อพิจารณาเป็นรายลุ่มน้ำพบว่าลุ่มน้ำมูลมีการขาดแคลนน้ำมากที่สุดคือ 709 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ขณะที่ลุ่มน้ำตาปีมีการขาดแคลนน้ำน้อยที่สุดคือ 0.94 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในอนาคต 20 ปี พบว่าปริมาณการขาดแคลนน้ำทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน้ำภาคเหนือและภาคกลาง

สร้างแบบจำลองพยากรณ์อากาศ ความหวังใหม่รับมือ “เอลนิโญ่ – ลานิญ่า”

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)

นักวิจัย JGSEE ชี้ไทยสามารถรับมือปรากฏการณ์ลานิญ่าได้หากมีการพยากรณ์ล่วงหน้า ระบุแบบจำลองพยากรณ์ทำนายลานิญ่าได้ล่วงหน้า 1 ปี เผยที่ผ่านมาไทยมีการศึกษาทำแบบจำลองพยากรณ์บรรยากาศบ้างแล้ว แต่ไม่เพียงพอในการทำนายปรากฏการณ์เอนโซ่ (เอลนิโญ่-ลานิญ่า) ควรมีการศึกษาแบบจำลองพยากรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถรู้ทันและรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ซีพีหนุนเพื่อนบ้านปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่สนมะกันหันผลิตเอทานอล

มติชน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10906

นาย อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี เปิดเผยว่า ปัจจุบันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกมีราคาสูงขึ้นมากเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตข้าวโพดอันดับ 1 ของโลก ได้ลดการส่งออกข้าวโพดเพื่อนำไปผลิตเอทานอลใช้เป็นพลังงานทดแทน ส่งผลให้ปริมาณข้าวโพดที่ป้อนแก่โรงงานอาหารสัตว์มีไม่เพียงพอต่อความต้อง การ ซีพีซึ่งมีความต้องการใช้ข้าวโพดปีละประมาณ 2 ล้านตันในการผลิตอาหารสัตว์จึงเข้าไปส่งเสริมการปลูกข้าวโพดในประเทศเพื่อน บ้านแทนกว่า 3 ล้านไร่ ได้แก่ กัมพูชา 500,000 ไร่ ลาว 300,000 ไร่ พม่า 700,000 ไร่ และเวียดนาม 1,700,000 ไร่ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง หรือ ACMECS (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy) โดยไม่ต้องเสียภาษี ทั้งนี้ มีแผนขยายพื้นที่อีกมาก โดยเฉพาะในลาว กัมพูชา และพม่า รวมทั้งจะขยายเข้าสู่ประเทศอินเดีย บังกลาเทศ เนปาล และปากีสถาน

ฉันทนาแห่ปลูกปาล์ม อีสานฮิตไร่มัน ตอ.เดิมพันโค่นสวนผลไม้ลุยปาล์ม-ยาง

"พืช พลังงานบูม" ปลุกภาคเกษษตร คนอีสานปรับนาข้าวปลูกมันสำปะหลัง /ภาคตะวันออกโค่นทิ้งสวนผลไม้ปลูกปาล์ม-ยางพารา ด้านกองทัพภาคที่2จัดสรรพื้นที่กว่า 7,000ไร่ ให้ครอบครัวทหารปลูกมัน เผยสาวฉันทนาเห็นโอกาสแห่กลับถิ่น ภาคอุตสาหกรรมจ๊ากหวั่นซ้ำเติมปัญหาแรงงานขาด ขณะที่กระทรวงเกษตรฯย้ำขยายเฉพาะปาล์มส่วนพืชอื่นเน้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เอ็นจีโอรุดจับตานายทุนรุกป่า

จากกระแสความต้องการพืชพลังงาน กระทั่งทำให้เกิดการแข่งขันกันรับซื้อวัตถุดิบระหว่างอุตสาหกรรมอาหารและ อุตสาหกรรมพลังงาน จนส่งผลให้ราคาพืชพลังงานทุกชนิดขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างโดยพบว่าภาคเกษตรได้แห่ขยายพื้นที่กัน อย่างกว้างขวาง กระทั่งกระทบถึงแรงงานภาคอุตสาหกรรมต้องขาดแคลนแรงงานเพิ่ม