ภาคเกษตร : Agriculture

6 คำถามเกี่ยวกับโลกร้อนและควันไฟป่าในฤดูร้อนที่กำลังมา

ไฟป่าใหญ่ที่ออสเตรเลียในขณะนี้คงทำให้หลายคนโดยเฉพาะในภาคเหนือเริ่ม กังวลไปถึงสถานการณ์ไฟและหมอกควันในบ้านเราในฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึง ซึ่งแม้คงจะไม่รุนแรงเท่า แต่ก็เป็นประเด็นที่คนไทยต้องให้ความสนใจ เพราะในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ในหลายพื้นที่ของประเทศรวม ไปถึงภาคเหนือจะมีอากาศร้อนขึ้นและฝนตกน้อยลงตามผลการศึกษาแบบจำลองสภาวะ ภูมิอากาศโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย

ล่าสุด ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา จาก ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก (Start) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้คุยกับชาวแม่ฮ่องสอนในงานประชุม "โลกร้อนกับไฟในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน: การรับมือกับภาวะโลกร้อนอย่างมีสติ" เมื่อวันที่ 27-28 มกราคม 2552 โดยได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือ ด้วยคือ

6 คำถามเกี่ยวกับโลกร้อนและกับไฟในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

CDM ป่าไม้ ฤาจะเป็นเครื่องชุบชีวิตการปลูกไม้โตเร็วในไทย

ในขณะที่โลกกำลังถกเถียงหามาตรการลดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเผ็ดร้อนอีกครั้งที่ เมือง Poznan ใน Poland บ้านเราก็กำลังสนใจหาประโยชน์จากข้อตกลงนานาชาติมาส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว ที่เคยถูกวิจารณ์คัดค้านมาอย่างต่อเนื่อง 

ภัยถ่านหินโรงงานในสงขลา: หลากผลกระทบจากอุตสาหกรรม

ที่มา: prachatai.com

การ ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา ดูจะยังเป็นที่สนใจของคนทั่วไปอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาพหลอนจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ที่ยังเป็นเรื่องราวติดปากของชาวชาวจังหวัดสงขลาอยู่บางส่วนอย่างไม่ขาดสาย

การเจรจาเรื่องโลกร้อน... 1 ปีที่ผ่านไปของ Bali Roadmap

การเจรจาเรื่องโลกร้อนนี้มีข้อที่ควรสังเกตด้วยว่า ในเนื้อหาของ Bali Action Plan ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมที่บาหลีนั้น ไม่ได้แบ่งแยกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยยึดถือแบ่งกลุ่มว่าเป็น ประเทศในภาคผนวกหรือนอกภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต แต่ได้ใช้คำว่า “ประเทศกำลังพัฒนา” และ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” แทน ซึ่งหมายความว่า ทุกประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าต้องเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตหรือไม่ การร่วมรับผิดชอบปัญหาโลกร้อนจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประเทศไทยมากขึ้น เรื่อยๆ

ในช่วงวันที่ 1-12 ธันวาคม 2551 จะมีการประชุมประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (มีสมาชิก 191 ประเทศ) และพิธีสารเกียวโต (มีสมาชิก 168 ประเทศ) ณ เมือง Poznan ประเทศโปแลนด์ การประชุมครั้งนี้นับเป็นครึ่งทางของการเจรจาตาม Bali Roadmap

ประชุมการเปลี่ยนแปลงของโลกในป่าไม้เขตร้อนโดยวนศาสตร์

Thairath

บูรณาการ...โลกร้อน [12 พ.ย. 51 - 18:50]

ภาวะโลกร้อน....เป็นประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบและ สร้างความหวาดแก่มวลมนุษยชาติ ไปทั่วทุกมุมโลก..!!!

ตลาดซื้อขายคาร์บอนภาคสมัครใจในภาคป่าไม้เริ่มขึ้นแล้วในไทย

เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ผมได้ไปที่ จ.สกลนคร แถวอำเภอกุดบากและอำเภอภูพาน เพื่อสำรวจศึกษาข้อมูลเรื่องการปลูกป่าเพื่อขายเป็นคาร์บอนเครดิตในตลาด คาร์บอนฯ แบบสมัครใจ (Voluntary Market) ที่ผ่านมาเคยได้ยินข้อมูลมาหลายครั้งแล้วว่ามีกิจกรรมการซื้อขายคาร์บอน เครดิตแบบนี้ในประเทศไทย แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าดำเนินการอยู่ตรงจุดใด ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่อง นี้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่เปิดรับโครงการ CDM ด้านป่าไม้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น หากส่งเสริมโครงการ CDM ด้านป่าไม้พร้อมกับโครงการด้านอุตสาหกรรม/พลังงาน โครงการส่วนใหญ่จะมุ่งมาด้านป่าไม้เพราะต้นทุนต่ำกว่า โครงการด้านป่าไม้จะไม่ได้ประโยชน์ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาผลกระทบในการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชน รวมทั้งข้อคำนึงถึงการเก็บพื้นที่ทำโครงการ CDM ด้านป่าไม้ไว้สำหรับโอกาสที่ประเทศไทยอาจต้องมีพันธกรณีการลดก๊าซเรือนกระจก ในอนาคต

คตฟ.เร่งขยายเวทีให้ความรู้ หยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน

ที่มา www.prachatai.com วันที่ 16 ตุลาคม 2551

วันที่ 12 ต.ค.51 เวลา13.00น.เครือ ข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหิน ต.เขาหินซ้อน(คตฟ.)จัดเวทีให้ความรู้เรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการก่อ สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและให้ร่วมลงลายมือชื่อคัดค้านการก่อสร้าง ในนิคมอุตสาหกรรม 304 เฟต2 อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ที่วัดหนองเสือ หมู่ที่ 4 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม มีชาวบ้านเข้าร่วมรับฟังและลงลายชื่อคัดค้านกว่า 300 คนซึ่งก่อนหน้านี้ คตฟ.ได้รณรงค์ให้ความรู้ที่วัดชายเคือง หมู่ 7 ต.เกาะขนุน เมื่อวันที่ 21 ก.ย.51