โคราชแล้งจัด-เพลี้ยแป้งระบาด มันสำปะหลังเกือบ2แสนไร่โดนกัดกินจนวอด

โคราชแล้งจัด-เพลี้ยแป้งระบาด มันสำปะหลังเกือบ2แสนไร่โดนกัดกินจนวอด

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 19 ฉบับที่ 7048 ข่าวสดรายวัน

นครราชสีมา - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาร้อนและแห้งแล้งจัดในช่วงนี้ ส่งผลให้มันสำปะหลังของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลี้ยแป้งในมัน สำปะหลังอย่างหนัก โดยจากข้อมูลล่าสุดของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา มีรายงานพบการระบาดของเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังแล้วมากกว่า 170,000 ไร่ จากพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั้งหมด 1,890,000 ไร่ โดยเฉพาะมันสำปะหลังที่เพิ่งเพาะปลูกใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้งแล้วมากกว่า 89,000 ไร่

นาง ขอม ภูมิโคกรักษ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ. ขามทะเลสอ กล่าวว่า มันสำปะหลังจำนวน 25 ไร่ ที่เพิ่งปลูกไว้เมื่อธ.ค.ที่ผ่านมา เจอกับการระบาดของเพลี้ยแป้งอย่างหนักเสียหายทั้งหมด ตนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร หนี้สินที่กู้ยืมมาจากธ.ก.ส.เพื่อมาลงทุนในการเพาะปลูกกว่า 40,000 บาท ก็กำลังจะถูกเพลี้ยแป้งกัดกินไปจนหมด

สำนักงานเกษตรจังหวัด นครราชสีมา รายงานว่าการระบาดของเพลี้ยแป้งที่ขยายวงกว้างในขณะนี้มีสาเหตุมาจากสภาพ อากาศที่ร้อนแล้งจัด กระตุ้นให้เพลี้ยแป้งเกิดการขยายพันธุ์ และเข้าไปทำลายพืชผลของเกษตรกรอย่างหนัก ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจที่จะแช่ท่อนมันในสารเคมีป้องกันและกำจัด เพลี้ยแป้ง ที่ทางสำนักงานเกษตรในพื้นที่ให้คำแนะนำ

หน้า 28

 

ที่มา

(http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd2NtOHdNVEUzTURNMU13PT...)