ภัยธรรมชาติ : Natural Disasters

การเจรจาเรื่องโลกร้อน... 1 ปีที่ผ่านไปของ Bali Roadmap

การเจรจาเรื่องโลกร้อนนี้มีข้อที่ควรสังเกตด้วยว่า ในเนื้อหาของ Bali Action Plan ซึ่งเป็นข้อสรุปจากการประชุมที่บาหลีนั้น ไม่ได้แบ่งแยกการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโลกร้อนโดยยึดถือแบ่งกลุ่มว่าเป็น ประเทศในภาคผนวกหรือนอกภาคผนวกของพิธีสารเกียวโต แต่ได้ใช้คำว่า “ประเทศกำลังพัฒนา” และ “ประเทศที่พัฒนาแล้ว” แทน ซึ่งหมายความว่า ทุกประเทศต้องมีส่วนรับผิดชอบกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแบ่งแยกว่าต้องเป็นภาคีสมาชิกพิธีสารเกียวโตหรือไม่ การร่วมรับผิดชอบปัญหาโลกร้อนจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประเทศไทยมากขึ้น เรื่อยๆ

ในช่วงวันที่ 1-12 ธันวาคม 2551 จะมีการประชุมประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก (มีสมาชิก 191 ประเทศ) และพิธีสารเกียวโต (มีสมาชิก 168 ประเทศ) ณ เมือง Poznan ประเทศโปแลนด์ การประชุมครั้งนี้นับเป็นครึ่งทางของการเจรจาตาม Bali Roadmap

ชาวเชียงใหม่จัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้”

ภาคประชาชนกลุ่มต่างๆในประเทศไทยตื่นตัวเรื่องโลกร้อนกันใหญ่ ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศอย่างได้ผลที่สุดต้องเริ่ม จากเราทุกคนไม่เพิกเฉยและคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวทำนอง “ชั่วชีวิตเราคงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก” ล่าสุด เครือข่ายภาคเหนือหยุดโลกร้อน จะจัดประชุมเรื่อง “โลกร้อน...ก่อนที่จะสายเกินแก้” วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เชิญผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมครั้งนี้ พยายามจะเสนอข้อมูลเชิงนโยบายของรัฐ พร้อมกับการให้ข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความสำคัญของหายนะที่มาพร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ไปจนถึงแนวทางปฏิบัติในการรับมือและปรับตัวในท้องถิ่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นจากตนเอง เช่น การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า, การลดการใช้น้ำมัน, การผลิตพลังงานจากวัสดุเหลือใช้ และการลดการเผาไหม้ทุกชนิด นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการรับมือและการ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

6 อัศวินโลกร้อน รายงานโดย: ชัยวัฒน์ คุประตกุล

Post Today

รายงานโดย :ชัยวัฒน์ คุประตกุล:

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

 

อัศวิน โลกร้อน บุคคลที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ในการอุทิศตนเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน โดยที่เป้าหมายของการอุทิศตน มิได้มุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

 

 

 

โลกร้อนฝนเปลี่ยน วิกฤติทั้งน้ำท่วม-แล้ง

ไทยรัฐ

ระหว่างวันที่ 4-9 พฤศจิกายน น้ำจะท่วมจังหวัดริมตลิ่ง อ่างทอง ชัยนาท สุพรรณบุรี อุทัยธานี อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ไล่ลงมาถึงกรุงเทพฯ

ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน น้ำเหนือ ที่กรมชลประทานปล่อยลงมา มีปริมาณอยู่ที่ 2,596 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่มีน้ำทะเลหนุนสูง 1.3 เมตร ส่งผลให้ระดับน้ำเจ้าพระยาสูงไม่เกิน 2.10 เมตร...ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

แผ่นดินทรุด-น้ำท่วม ป่าชายเลนหาย เรื่องเดียวกับโลกร้อน

มติชนรายวัน

แผ่นดินทรุด-น้ำท่วม ป่าชายเลนหดหาย เรื่องเดียวกับ"โลกร้อน"

ปัญหา "โลกร้อน" กับผลกระทบวงกว้างเป็นที่โจษขาน เป็นหัวข้อพูดกันมาต่อเนื่อง รวมถึงสำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตไทย ยังต้องจัดให้มีการประชุมราชบัณฑิตพร้อมการบรรยายเรื่อง "ผลกระทบจากโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชายฝั่งทะเลไทย" โดย ดร.สนใจ หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงเรียนสมฤดี จังหวัดสมุทรสาคร

ดร.สนใจสร้างความเข้าใจใน เรื่องโลกร้อนว่า มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ต่อประชาชนตามชายฝั่งทะเลไทย มีผลต่อคนกว่า 20 ล้านคน ที่พักอาศัยตลอดแนวชายฝั่งทะเล ทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นกว่า 1 องศาเซลเซียส ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ในอดีตโลกปรับตัวมาได้ แต่ปัจจุบันมีการเติบโตของอุตสาหกรรมมากขึ้น ปริมาณก๊าซเสีย คาดว่า ภายในศตวรรษที่ 21 จะมีอุณหภูมิสูงอีกร่วม 6 องศาเซลเซียส นำไปสู่การเกิดพายุหมุนและความปั่นป่วนทางธรรมชาติมากขึ้น น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนหมด ส่งผลกระทบต่อน้ำทะเลสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลต่อการผลิตอาหารจากธรรมชาติ แหล่งน้ำในหน้าร้อนจะหมดไป โรคระบาดจะรุนแรงยุงจะเพิ่มมากขึ้น แผ่นดินไหว รอยเลื่อนจะได้รับการกระทบกระเทือนมากขึ้น แผ่นดินไหว สึนามิจะมากขึ้น ภูเขาไฟจะระเบิดบ่อยขึ้น และอาจมีเมกกะสึนามิ จนส่งผลกระทบไปถึงที่สูง นั่นฝนตกมากขึ้นน้ำท่วมในแถบที่สูงด้วย

ไทยไร้แผนรับมือ โลกร้อนพายุแรง

ไทยรัฐ

สถิติพายุไซโคลนเข้าสู่ประเทศไทยเฉลี่ยปีละ 3 ลูก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนธันวาคม แต่ช่วงที่มีโอกาสเข้ามากที่สุดคือกันยายนถึงตุลาคม

ระยะนี้พายุหมุนโซนร้อนจะมีเส้นทาง เข้าสู่บริเวณอ่าวไทย...ภาคใต้ และมีกำลังค่อนข้างแรง ระดับพายุโซนร้อน

อนาคต"นางเงือกสมิหลา" ผลกระทบภาวะโลกร้อน

ข่าวสดรายวัน

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

"โลกร้อน" ปัญหาใกล้ตัวที่มองเห็นและสัมผัสได้ ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ทุกคนรับรู้ได้คืออากาศที่ร้อนขึ้นจนแทบไม่อยาก ออกนอกร่มชายคา

เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว "นางเงือกริมหาดสมิหลา" ที่สงขลา จะนั่งรับลมชมทะเลต่อไปได้อีกนานแค่ไหน

โมเดล"กระบี่"โลกร้อน1องศา ชุมชนประมงเผชิญความเสี่ยง

ลองมาคิดกันดูเล่นๆ ว่า หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศา ไทยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง...  แม้จะมีคำตอบออกมาบ้างว่า น้ำทะเลสูงขึ้น ฤดูกาลที่แปรปรวน น้ำท่วมเพิ่มขึ้น แต่นั่นเป็นเพียงการคาดการณ์กว้างๆ ในระดับประเทศ

เพื่อหาคำตอบที่เจาะ ลึกลงเฉพาะพื้นที่ นักวิทยาศาสตร์ไทย จากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (START) ได้สร้างแบบจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระดับพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์  ...ถ้าจังหวัดกระบี่ โดยรวมร้อนขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียส แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง