กมธ.ศึกษาวิกฤตแม่น้ำโขงเสนอ 9 ข้อให้ “มาร์ค” พิจารณา

กมธ.ศึกษาวิกฤตแม่น้ำโขงเสนอ 9 ข้อให้ "มาร์ค" พิจารณา

1 เมษายน 2553 12:18 น

คณะกรรมาธิการฯศึกษาปัญหาวิกฤตแม่น้ำโขง ยื่น 9 ข้อเสนอให้ "มาร์ค" พิจารณา ทั้งเรื่องขยายกรอบความร่วมมือเชิญจีน-พม่าร่วมเป็นสมาชิก สนับสนุนบริหารจัดการการคมนาคมร่วมกัน ก่อนก่อสร้างเขื่อนต้องให้สมาชิกทุกประเทศเห็นชอบ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงร่วมกัน
       
       ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ (1 เม.ย.) นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ลดต่ำลง สภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ระหว่างที่นายอภิสิทธ์ที่กำลังจะเข้าประชุมคณะกรรมธิการสาธารณสุข โดยนายนริศกล่าวว่า คณะกรรมาธิการชุดดังกล่าวได้กำหนดท่าทีในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของแม่น้ำ โขงให้ 9 ข้อ จึงต้องการที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณา ประกอบการแก้ปัญหา
       
       สำ หรบข้อเสนอทั้ง 9 ข้อ ประกอบด้วย 1.ขอให้มีการขยายกรอบความร่วมมือ โดยเชิญสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเมียนมาร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิก 2.ขอให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุทกวิทยาระหว่างประเทศสมาชิกทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ 3.ขอให้สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการ การคมนาคมทางน้ำร่วมกัน
       
       4.ขอ ให้ส่งเสริมการอนุรักษ์และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำร่วมกัน 5.ขอให้ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูอาชีพ ประเพณี วัฒนธรรม สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในลุ่มน้ำโขง 6.การสร้างเขื่อนในลำน้ำสาขา ของลำน้ำโขง ควรต้องได้รับฉันทามติของประเทศสมาชิก ให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
       
       7. การสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำโขง ควรเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาร่วมกัน 8.ขอให้ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำโขงร่วมกัน 9.ขอให้ส่งเสริมให้มีการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพร่องน้ำของลำน้ำโขง เพื่อประโยชน์ในการคมนาคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โดย astvผู้จัดการออนไลน์

http://manager.co.th/politics/viewnews.aspx?newsid=9530000045227