ภัยแล้งรุนแรง-เกษตรกรเผาเศษซากวัชพืช กระทบระบบนิเวศเขาสอยดาว

ภัยแล้งรุนแรง-เกษตรกรเผาเศษซากวัชพืช กระทบระบบนิเวศเขาสอยดาว

โดย astvผู้จัดการออนไลน์ 29 มีนาคม 2553 10:15 น.

หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ระบุว่า กว่า 4 เดือนที่ผ่านมาชาวสวนและชาวไร่ใน อ.เขาสอยดาว และ อ.โป่งน้ำร้อน ได้เผาเศษวัชพืชเกือบทุกหมู่บ้าน ประกอบกับภาวะภัยแล้ง ทำให้ปริมาณความชุ่มชื้นและน้ำในอากาศลดลง ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ อ.เขาสอยดอย ไม่มีฝนตกต่อเนื่องถึงปริมาณน้ำในเทือกเขาสอยดาว ซึ่งเป็นต้นน้ำสายสำคัญหลายสายในภาคตะวันออก ลดลงอย่างมาก
ปัญหาภัยแล้งยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชาวสวนยางพาราที่ จ.ยโสธร เนื่องจากอากาศไม่ชุ่มชื้นพอ ทำให้ต้นยางไม่มีน้ำยางให้กรีด ทั้งที่ราคายางพาราแผ่นดิบขณะนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท ก็ตาม เกษตรกรต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นแทนเป็นการชั่วคราว
เช่นเดียวกับที่ จ.ลำพูน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ขาดแคลนทั้งหญ้าและน้ำอย่างหนัก ทำให้ต้องลงทุนเพิ่มอีก 1 เท่าตัว ในการซื้ออาหารเสริม แร่ธาตุ และยา พร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาโคนม รวมทั้งต้องซื้อหญ้าฟางอัดแท่งแทนในราคาก้อนละ 38 บาท ขณะที่ราคาน้ำนมดิบยังคงเท่าเดิม

ที่มา

http://manager.co.th/home/viewnews.aspx?newsid=9530000043297