ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว 52 จังหวัด

ปภ.สรุปสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว52จังหวัด

22 มีนาคม 2553 เวลา 14:57 น.

ปภ.สรุปภัยแล้งแล้ว52จังหวัดราษฎร 6.4ล้านคนได้รับความเดือดร้อนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า1.4แสนไร่

กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รายงานมีพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน 52 จังหวัด 382 อำเภอ 2,499 ตำบล 19,704 หมู่บ้าน แยกเป็น

ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา ลำปาง ลำพูน แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ มุกดาหาร หนองคาย ร้อยเอ็ด ยโสธร สุรินทร์ สกลนคร นครพนม นครราชสีมา

ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี นครปฐม

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ตราด ระยอง

ภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ ตรัง นครศรีธรรมราช ระนอง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 6,482,604 คน 1,755,100 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย รวม 147,482 ไร่

สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อน ปภ.จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายน้ำอุปโภค และบริโภคจำนวน 78,326,990 ลิตร พร้อมซ่อมสร้างทำนบและฝาย 3,645 แห่ง ขุดลอกแหล่งน้ำ 3,985 แห่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 689 เครื่อง ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

โพสต์ทูเดย์

ที่มา

http://www.posttoday.com/ข่าว/สังคม/18006/ปภ-สรุปสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว52จังหวัด